AS DISTRIKTSNETT - Breiband
NYHETER FRÅ 
AS DISTRIKTSNETT:
---------------------------------------------------------------

27.10.20017:

EPOST-Tenesta:  @vaksdalnet.no 
vert lagt ned og avvikla 31.01.2018 .


Beklageligvis er no tida komen for å legge ned vår E-postteneste @vaksdalnet.no!

Då AS Distriktsnett ikkje lenger er ein ISP/Breibandstilbydar etter at Breiband.no overtok breibandsnettet vårt, er det no naturleg å også avvikle E-posttenesta vår.

Men det er heldigvis komt svært mange gode gratis E-post-alternativ sidan @vaksdalnet.no såg dagens lys for atskillige år sidan!

Frå 31.01.2018 vil du ikkje lenger kunne sende og motta e-poster frå @vaksdalnet.no epostadressa di.

Husk å oppgi ny Epost-adresse til dine kontakter, og legg gjerne inn ei automatisk svarmelding no i perioden fram mot avslutning.

For å behalde alle dine e-poster som er lagra på e-postserverane våre etter avslutning av tenesta, så er det enklaste du kan gjere å laste desse ned til eit e-postprogram på PCen din og lagre dei der. 
Alternativt kan du logge på webmailen din og videresende alle e-poster du ynskjer å ta vare på til di nye e-postadresse. 
Googles Gmail har også ein enkel funksjon for å overføre alle eposter du evt. har lagra på våre servarar til din egen Gmail epostkonto, sjå informasjon om dette litt lenger ned i denne eposten!

Me vil i tida framover legge ut denne informasjonen om avslutninga samt evt. andre oppdateringer, og kva tenester du kan byte til på vår heimeside www.asdn.no , under EPOST fana (direktelink til denne):  http://asdistriktsnett.vpweb.no/WEBMAIL---E-Post.html   . 

Nokre anerkjente operatørar av uavhengige Epost-tenester du kan vurdere å byte til er mellom anna: 

-Google sin E-postteneste Gmail, om du har ein Android mobiltelefon så har du sannsynligvis allereie ei slik epostadresse. 
Om ikkje kan du opne ein konto her:  www.gmail.com   .
Google har også ein fin funksjon som automatisk kan overføre alle epostene dine frå @vaksdalnet.no til din Gmail epost, for meir informasjon sjå her:  https://support.google.com/mail/answer/21289?hl=no   .
 

-Microsoft sin tilsvarande E-postteneste heiter Outlook (same som E-postleseren dei har til PC), om du har ein PC med ein nyere Windows versjon så er det godt mogleg at du alt har ei slik E-Postadresse frå dei.
Om ikkje kan du evt. opne ein konto her:  www.outlook.com    .

Me takkar for det fine samarbeidet og håper du har hatt stor glede av @vaksdalnet.no adressa di den tida den har eksistert!

Med vennleg helsing
AS Distriktsnett / Hostmaster


---------------------------------------------------------------------------------
25.05.2017:

OMLEGGING I NETTET til BREIBAND.no sine systemer i Mai-Juni-Juli-August 2017

I samband med at Breiband.no har overtatt breibandsnettet vårt, pågår det fortida ei omlegging til Breiband.no sine systemer.
I utgangspunktet skal du som kunde ikkje merke noko spesielt til denne omlegginga, men om du likevel skulle oppleve noko problemer så ta kontakt!

KUNDESENTERERET hjå BREIBAND.no - kan no hjelpe deg med dei aller fleste forespørsler. :
 
Telefon til kundeservice:  21554000

Du når dei også på heimesida www.Breiband.no, direktelink til kundesupport sida finn du ved å TRYKKE HER.

På kundeservice sida til Breiband.no , kan du også evt. chatte med servicemedarbeidarane!

Breiband.no har også ein "MIN SIDE" funksjon på heimesida, der du sjølv kan sjekke ein del opplysinger om ditt kundeforhold og abbonement, denne finn du på heimesida til www.breiband.no , eller ved å TRYKKE HER. 


Du kan også evt. ta kontakt med AS Distriktsnett som før ved behov på:

Telefon: 56597171

Kontaktskjema her på heimesida, TRYKK HER.
 

-----------------------------------------------------------------
09-03-2017:

NY SENDER/REPEATER:  BRUVIK RP
Den nye senderen er montert i Bruvik sentrum, og dekker dei delene av "Kyrkje Bruvik" som kjem i skyggen av knausar o.l. og ikkje får fri sikt til hovedmasta på Langhelle.

Anbefaler å hente signal frå Langhelle eller Vaksdal om dere har sikt dertil, men om ikkje så er det no godt signal på Bruvik sentrum, og gode forhold for breiband!

----------------------------------------------------------------
01.03.2017:

Breiband.no overtar ansvaret for deg som kunde fra AS Distriktsnett

Sjå meir info i PDF brevet i linken nedanfor:


Dette brevet er tidligere sendt ut saman med siste faktura frå AS Distriktsnett i slutten av februar 2017!

Om noko er uklart, eller du har spørsmål så ta gjerne kontakt med AS Distriktsnett eller Breiband.no.
Kontaktinformasjon:

AS Distriktsnett:
Telefon:  56597171
Epost: post@asdn.no


Breiband.no AS:
Telefon: 21 55 40 00
E-post: kundeservice@breiband.no
Postadresse: Breiband.no AS, Høgdaveien 1, 1540 Vestby


Me er overbevist om at denne endringen kun er til det positive for deg.

Takk for ditt kundeforhold i AS Distriktsnett – og hjertelig velkommen til Breiband.no.

----------------------------------------------------------------

30.11.2016:

Tysdag 06.12.2016:
INFORMASJONSMØTE om BREIBAND frå ASDN på BRUVIK-Knausatunet!

AS Distriktsnett inviterer Tysdag 06.12.2016  
kl 19.00 til informasjonsmøte på 
Knausatunet, småsalen i Bruvik.

Her vil ASDN informere om breibandstilbodet vårt i Bruvik området!

Alle er velkommen for ein hyggelig breibandsprat!

Nedanfor finn du ein link til eit PDF dokument 
med m.a. info om møtet m.m.:
VELKOMMEN!

---------------------------------------------------------------
21-05-2016:
NY SENDER/REPEATER:  VIERDALEN RP
Den nye senderen er montert i Vierdalen, og dekker dei delene av Vierdalen som kjem i skyggen av knausar o.l. og ikkje får fri sikt til hovedmasta på Hamlagrø Osen.

Den dekker også fint områda ved "Holeberg" / "Grieg hytta" og Revhaugane, der mange pga. vinkelen mot Osen ikkje hadde dekning før.
Her er det no godt signal, og gode forhold for breiband!

-------------------------------------------------------------------------------

19.05.2016:
INFO: FAKTURERING 2.kvartal 2016 for AS Distriktsnett
2.kvartal 2016 er no fakturert.

Neste faktura kjem faktura:
- 3 kvartal i Juli 2016  
- 4 kvartal i Oktober 2016.

KUNDE INFORMASJONS SKRIV Mai 2016:--------------------------------------------------------------------------------
14.03.2016:
INFO: FAKTURERING 1.kvartal 2016 for AS Distriktsnett
Av tekniske årsaker er dessverre utsendingen av faktura for 1.kvartal 2016 blitt betydelig forsinka, den skulle normalt sett vore sendt ut i løpet av Januar 2016! 

AS Distriktsnett beklager denne forseinkinga! 

Faktura for 2. kvartal 2016 vil komme som normalt i løpet av April månad!
Deretter kjem faktura for:
- 3 kvartal i Juli 2016  
- 4 kvartal i Oktober 2016.

KUNDE INFORMASJONS SKRIV Mars 2016:
12.03.2016:
ASDN tilbyr no også 
BREIBAND I BERGSDALEN/HAMLAGRØ!

Me har no gleda av å informera om at breibandsnettet i Bergsdalen og Hamlagrø no er operativt, med sendepunkt på fylgjande plasser:

-TV/RADIO MAST på/over HAMLAGRØ-OSEN, 
-TV/RADIO MAST ved SOLBJØRG, 
-STOLPE på HATLESTAD (Dekker Berge, Hatlestad, Kallestad.)
-LOKAL SENDER på LID frå vårt Nodepunkt!

Alle som har fri sikt til desse sendepunkta vil no kunne få breiband frå desse!

Dei som alt har bestillt kan no hente sjølvmonterings pakkene sine! Ta kontakt med ASDN!

Ynskjer du breiband på hytta, så send inn ein bestilling her  på nettsida vår, eller ta kontakt med oss!

25.08.2015
Har du fått med deg at AS Distriktsnett no tilbyr nye abonnement?
NYE HEIME ABBONEMENT+ er no tilgjengelig, sjå meir informasjon om dette under fana HEIME Breiband, eller ved å klikke HER!

Dei gamle abbonementa fungerer som før, men kan ikkje nybestillast f.o.m. 01.07.2015! Om Dykk ynskjer å endre til eit av dei nye abbonementa frå eit av dei gamle så er det berre å sende oss ei endringsmelding via kontaktskjemaet vårt og opplyse kva abbonement Dykk ynskjer å endre til! 

Kontaktskjema finn Dykk i menyen til venstre, 
eller ved å klikke HER!


24.08.2015 - INFORMASJON OM FAKTURA:
Faktura for 3 kvartal er no sendt ut.
Forfallsdato på papirfakturaene er for denne flytta til 04.09.2015 pga forseinking i utsendinga.

Ved årets tidligere faktureringer er desse også gjennomført noko seinare enn normalt, men perioden dei gjeld for står alltid på fakturaen.

Me gjennomgår våre rutiner og vil få utsending av fakturaene framover tilbake til normale tider igjen, det vil seie at kundene igjen vil motta abbonements-faktura i løpet av første måned i kvart kvartal(Januar-1 kvartal, April-2 Kvartal, Juli-3 Kvartal og Oktober-4 Kvartal).


07.07.2015:
NYE HEIME ABBONEMENT+ er no tilgjengelig, sjå meir informasjon om dette under fana HEIME Breiband, eller ved å klikke HER!

Dei gamle abbonementa fungerer som før, men kan ikkje nybestillast f.o.m. 01.07.2015! Om Dykk ynskjer å endre til eit av dei nye abbonementa frå eit av dei gamle så er det berre å sende oss ei endringsmelding via kontaktskjemaet vårt og opplyse kva abbonement Dykk ynskjer å endre til! 

Kontaktskjema finn Dykk i menyen til venstre, 
eller ved å klikke HER!

--------------------------------------------------------------------------------
30.06.2015:
VIKTIG INFORMASJON 30.06.2015!
OBS! Vedrørende forfallsdato på faktura sendt på E-post med faktura dato 30.06.2015 for 2 Kvartal 2015
Pga. ein teknisk feil står det at forfallsdatoen er 10.06.2015, dette skal sjølvsagt vere 10.07.2015!
ASDN beklager feilen!
Faktura for 3 Kvartal 2015 kjem i byrjinga av August 2015!

--------------------------------------------------------------------------------
25.06.2015:
BREIBAND TIL HYTTA I BERGSDALEN I 2015?

VIL DU HA BREIBAND PÅ HYTTA I 
BERGSDALEN-HAMLAGRØ?
No kan du bestille breiband til hytta!
Snakk også gjerne med hytte-naboen om han har bestillt BREIBAND på HYTTA, og om ikkje be han bestille HER om han er interessert:

Viktig å få inn mest mogleg bestillinger raskast mogleg no, så me får nok bestillingar til å setje igang utbygginga seinsommar/Høst 2015!
--------------------------------------------------------------------------------


Mai 2015:
AS Distriktsnett oppdaterer både sentralt i nettet vårt, samt hoved sambanda inn i Stamnesområdet!
Dette vil gje bedre tenester til alle våre kunder!


10.01.2015
UVÆRET NINA herjer på vestlandet.
PGA. Diverse straumbrot vart dessverre også nokon av AS Distriktsnett sine kunder berørt av dette!


31.03.2014
BKK FIBER AS overtar AS Distriktsnett sine fiberkabler i Vaksdal Kommune.
Du kan lese meir om dette på BKK sine sider: HER.
AS Distriktsnett vil fortsatt være ein lokal aktør i breibandsmarkedet via våre trådløse sendere!KUNDEINFORMASJON - Mars 2014: