AS DISTRIKTSNETT - Breiband

SKJEMAER FOR KONTAKT MED AS DISTRIKTSNETT:


--------------------------------------------------------------------------------
GENERELT KONTAKTSKJEMA:

FOR GENERELLE HENVEDNELSER SOM IKKJE ER NEMD I ANDRE SKJEMA NEDANFOR:


--------------------------------------------------------------------------------

For bestilling av breiband må du no fylle ut bestillingsskjema på:
--------------------------------------------------------------------------------
 
FOR AKTIVERING AV NY ANTENNE :
For å aktivere ditt nye utstyr hjå AS Distriktsnett vennligst bruk skjemaet i linken under:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
AVSLUTNING AV ABBONEMENT HJÅ ASDN:
Om du ynskjer å avslutte ditt abbonement hjå AS Distriktsnett vennligst bruk skjemaet i linken under:
 

Kunden kan si opp tjenestene ved å gi skriftlig varsel til ASDN. Oppsigelsestiden når kunden er ferdig med evt. bindingstid er 1 – en - måned for Privatkunder regnet fra første kalenderdag i påfølgende måned, og 3 – tre - måneder for Bedriftskunder regnet fra første kalenderdag i påfølgende måned dersom ikke annet er avtalt.


--------------------------------------------------------------------------------Vil du sende oss ei melding uten at du har/er på nett?
Lagre vårt SMS nummer og send oss SMS døgnet rundt på vårt:

SMS-nummer:  2605046621572  

OBS! Viktig å få med heile nummeret(13 tall) slik det her er skrevet, ellers er det ikkje sikkert SMSen kjem fram til oss! 

I tillegg til meldinga, så inkluder Navn/Kundenummer og gjerne Alternativ kontaktinfo i meldinga!

OBS! 
Då SMS ikkje alltid er ein pålitelig kommunikasjonskanal; 
Anbefaler me at du tar kontakt via telefon eller kontakskjemaet ovanfor her om du ikkje har fått eit svar innan utgangen av neste arbeidsdag!
OBS!


Du kan også nå oss på telefon i åpningstidene våre, sjå HER!