AS DISTRIKTSNETT - Breiband
 WEBMAIL AS Distriktsnett:
 -------------------------------------------------------------------------------
LESE E-POST?
 KLIKK PÅ LINKEN UNDER FOR Å KOMME TIL WEBMAIL FOR 
AS DISTRIKTSNETT:
  
 
 Om du ikkje har e-post frå AS Distriktsnett, så er her nokon linker under til andre vanlige E-Post tjenester:
 
Google mail:   www.gmail.com
Outlook mail:  www.outlook.com
-------------------------------------------------------------------------------
OPPSETT INFORMASJON FOR E-POST(Outlook o.l.):
 
Inngående server / POP3 (Port:110):  mail.vaksdalnet.no
Utgående server / SMTP (Port: 25):    mail.vaksdalnet.no
 
 Under avanserte kontoinstillinger for utgående server(SMTP) i Outlook må det hakes av for: "Min server krever godkjenning" !
På mobil/nettbrett heiter avhukningen ofte: "Krever pålogging"

Utgående(SMTP) server bruker samme brukernavn og passord som inngående(POP3) server!
 
IKKJE huk av for SSL!
 
Ditt brukernavn er: Heile Epostadressa di! 
(F.eks:  eksempel@vaksdalnet.no )

Har du gløymt passordet ditt? Ta då kontakt med AS Distriktsnett for hjelp!
------------------------------------------------------------------------------
OBS!  VIKTIG INFORMASJON:

27.10.20017:

EPOST-Tenesta:  @vaksdalnet.no 
vert lagt ned og avvikla 31.01.2018 .


Beklageligvis er no tida komen for å legge ned vår E-postteneste @vaksdalnet.no!

Då AS Distriktsnett ikkje lenger er ein ISP/Breibandstilbydar etter at Breiband.no overtok breibandsnettet vårt, er det no naturleg å også avvikle E-posttenesta vår.

Men det er heldigvis komt svært mange gode gratis E-post-alternativ sidan @vaksdalnet.no såg dagens lys for atskillige år sidan!

Frå 31.01.2018 vil du ikkje lenger kunne sende og motta e-poster frå @vaksdalnet.no epostadressa di.

Husk å oppgi ny Epost-adresse til dine kontakter, og legg gjerne inn ei automatisk svarmelding no i perioden fram mot avslutning.

For å behalde alle dine e-poster som er lagra på e-postserverane våre etter avslutning av tenesta, så er det enklaste du kan gjere å laste desse ned til eit e-postprogram på PCen din og lagre dei der. 
Alternativt kan du logge på webmailen din og videresende alle e-poster du ynskjer å ta vare på til di nye e-postadresse. 
Googles Gmail har også ein enkel funksjon for å overføre alle eposter du evt. har lagra på våre servarar til din egen Gmail epostkonto, sjå informasjon om dette litt lenger ned i denne eposten!

Me vil i tida framover legge ut denne informasjonen om avslutninga samt evt. andre oppdateringer, og kva tenester du kan byte til på vår heimeside www.asdn.no , under EPOST fana (direktelink til denne):  http://asdistriktsnett.vpweb.no/WEBMAIL---E-Post.html   . 

Nokre anerkjente operatørar av uavhengige Epost-tenester du kan vurdere å byte til er mellom anna: 

-Google sin E-postteneste Gmail, om du har ein Android mobiltelefon så har du sannsynligvis allereie ei slik epostadresse. 
Om ikkje kan du opne ein konto her:  www.gmail.com   .
Google har også ein fin funksjon som automatisk kan overføre alle epostene dine frå @vaksdalnet.no til din Gmail epost, for meir informasjon sjå her:  https://support.google.com/mail/answer/21289?hl=no   .
 

-Microsoft sin tilsvarande E-postteneste heiter Outlook (same som E-postleseren dei har til PC), om du har ein PC med ein nyere Windows versjon så er det godt mogleg at du alt har ei slik E-Postadresse frå dei.
Om ikkje kan du evt. opne ein konto her:  www.outlook.com    .

Me takkar for det fine samarbeidet og håper du har hatt stor glede av @vaksdalnet.no adressa di den tida den har eksistert!

Med vennleg helsing
AS Distriktsnett / Hostmaster


---------------------------------------------------------------------


 
--------------------------------------------------------------------------------